Nem indítunk külön keresetet a kolozsvári várostábla ügyében

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Horváth Anna alpolgármester irodájában tartott ma megbeszélést az RMDSZ kolozsvári önkormányzati frakciója és Szőcs Izabella, a European Committee Human Rights Hungarians Central Europe Alapítvány képviselője. Az RMDSZ városi tanácsosai által javasolt párbeszéd célja egy összehangolt eljárásmód kidolgozása a magyar nyelvű helységnévtáblák kihelyezéséért indított per ügyében.

A megbeszélésen Szőcs Izabella ismertette a civil kezdeményezés továbbvitelének elképzelését és amellett érvelt, hogy egyelőre fontos elkerülni az ügy politikai síkra terelését, illetve azt, hogy a politikai pártok által elindított pereket összekapcsolják a civilek kezdeményezésével, annak esélyeit csökkentve.
Az RMDSZ-es városi tanácsosok elmondták, hogy az elmúlt 20 évben Szövetség a rendelkezésre álló politikai eszközökkel folyamatosan napirenden tartotta a magyar nyelvű helységnévtáblák kérdését megpróbált támogató partnert keresni a román pártok között, a kolozsvári magyar közösség ezen határozott igényének érvényesítésére, amelyre ezidáig nemcsak a mindenkori városvezetés, de valamennyi helyi román alakulat újra és újra nemet mondott.
Mint ismeretes, az RMDSZ frakció kezdeményezésére 2002-ben, Gheorghe Funar polgármesteri mandátuma idején, a városban akkor még 20% feletti magyar közösség jogaira hivatkozva, sikerült tanácsi határozatot elfogadtatni a háromnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére vonatkozóan, amelyet azonban az akkori polgármester nem teljesített. Később, a magyar képviselők Sorin Apostunak nyújtottak be egy 13.000 aláírással megerősített 13 pontos beadványt, amely a magyar helységnévtáblák mellett, a műemlékek többnyelvű feliratozásának igényét is tartalmazta. Ugyanakkor a helyi tanács RMDSZ-es tagjai az önkormányzati üléseken többször is felszólaltak, a megyei szervezet pedig valamennyi politikai párttal folytatott tárgyalásain napirenden tartotta, tartja a tábla-ügyet.
A European Committee Human Rights Hungarians Central Europe Alapítvány képviselőjével folytatott megbeszélésen a civil kezdeményezők kérését tiszteletben tartva, a felsorakoztatott érveket megfontolva, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete úgy döntött, hogy nem indít külön keresetet tábla-ügyben, hanem arra buzdítja tagjait és valamennyi kolozsvári magyart, hogy egyénileg csatlakozzon a most elindított „Ezer per tavasza” kezdeményezéshez."
2015 február 10.