Mit akarok?

Fiatalok városa

• Prioritásként kezelem, hogy Kolozsvár 2015-ben Európa Ifjúsági Fővárosa legyen, mivel ez előszobája lehet a 2020-ban, Kolozsvár számára is megnyerhető Európa Kultúrális Fővárosa címnek.

• A tömegközlekedés átszervezése oly módon, hogy a nap 24 órájában figyelembe vegye a bentlakások, lakóövezetek könnyebb megközelíthetőségét.

• Magyar ifjúsági központ létrehozása, ahol a fiatal érdekképviseleti szervezetek megfelelő körülmények között működhetnek.

• Ahhoz, hogy a magyar fiatalok itthon maradjanak, biztosítanunk kell a fiatalok számára az anyanyelvhasználatot minél több közigazgatási intézményben és civilmegmozdulásban. A nyelvhasználat mellett a civil szervezetekkel, mint az egyházakkal, az üzleti élet képviselőivel is szükséges a kapcsolattartás és együttműködés, hiszen ezek előmozdítói lehetnek annak, hogy a fiatal magyar közösségnek élhetőbb jövőt biztosítsunk, hogy jó legyen itthon élni.

• A fiatalok itthon maradásában fontos tényező a munkahely biztosítása, ehhez szorosabb kapcsolattartás szükséges az üzleti élet és a civil szféra képviselőivel. Ezt a szakmai gyakorlatok bevezetése és gyakorlatba ültetése valamint a civil szervezetekben való önkéntes tevékenység által valósíthatjuk meg. Ez a gyakorlat a tanulmányi évek alatt valósulna meg, ezáltal biztosítva a tapasztalat szerzést és a jövőbeli elhelyezkedés lehetőségét is.

Sokoldalú, lelkes és bátor – ilyennek mutatkozik az egészen sajátos kulturális kolozsvári egyveleg. Kolozsváron egyszerűen minden van: bármi is legyen az, színi előadás, zene, irodalom vagy képzőművészet. Kolozsvár a mai napig egy olyan város amely életben tartja történelmét: az óvárosban helyreállított házak, templomok és terek, az évszázadok történelmét mesélik, és olyan álmodozó, történelmi kulisszát teremtenek amely minden kolozsvári látogatást élménnyé varázsol.


Zöld Kolozsvár

• Sétálóövezetek kialakítása a belvárosban, csökkentve az autós forgalmat és erősítve a tömegközlekedést, valamint a környezetbarát eszközök használatát.

• Sportolási lehetőségek és biztonságos kerékpár közlekedés: Kolozsvár sokszínűségéhez hozzátartozik a sportolási lehetőségek sokfélesége. Szorgalmazni fogom a szabadidős és sportolási programok minél költséghatékonyabb hozzáférését az érdeklődők számára, hogy szabadidőnket úgy és ott töltsük el, ahol nekünk a legkellemesebb.

• Szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampányok indítása; közintézmények bevonása az alternatív energiaforrások használatába; Európai Uniós pályázatok lehívása városszépítő projektek megvalósítására.

• Műemlékeink és parkjaink megtartása és fenntartása, a múlt és a jövő kapcsolata legyen, hogy mindig büszkén jelenthessük ki: „Szép város Kolozsvár”.

A növekvő városiasodás továbbronthatja a környezet állapotát, a koncentrált népességnek köszönhetően, a városok életébe való pozitív beavatkozás jelentős kedvező hatással járhat. Mindenképpen fontos, hogy a városokat is bevonjuk a zöld kezdeményezésekbe.

Fontos a nyersanyagok takarékos felhasználása, a környezet terheinek csökkentése, az egészséges munka- és életkörülmények megteremtése, a kedvező építési és üzemeltetési költségek elérése és a helyi adottságok megfelelő kiaknázása.


Családbarát város

• Új lakóövezetek kialakítása, valamint magyar óvodák, bölcsödék létesítése nyugat európai mintára, figyelembe véve a városrendezési irányelveket.

• A fiatal családok segítése és életkörülményeik javítása a magyar közösség, város és gazdaság erősítését szolgálja. Ezek eléréséhez szükséges a társadalmi szemléletváltás, hogy a gyermek vállalás és nevelés pozitív lehetőséget jelentsen.

• Társadalmi és gazdasági stratégiák, programok, szabályozások generálása amelyek segítségével a fiatal családoknak biztonságos jövőt leszünk képesek nyújtani. A megvalósítást megelőzően és közben is fontos a folyamatos konzultáció, azokkal a civil szervezetekkel amelyek célja vagy tevékenysége a fiatal családokat helyezi előtérbe.

Egy jól működő városban jó élni, érdemes ott dolgozni, az egész rendszer termelékenyebben működik. Gazdasági számításokkal alátámasztott nyereséget lehet produkálni.

A fenntartható városok elsősorban közösségteremtéssel hozhatóak létre.

Persze fontosak az építészeti, tájépítészeti, műszaki eszközök, de a végső cél az, hogy az adott települ és lakói jól érezzék magukat, büszkék legyenek a saját városukra.

Én magyarként akarok büszke lenni a városomra.